Dne 6.2.2017 proběhlo ustavující jednání ZV OSŽ

Předseda ZV - Libor Šimůnek (pro 8, proti 0, zdržel 1 =>  88,9%)
Místopředsedkyně - Linda Lišková (pro 8, proti 0, zdržel 1 =>  88,9%)
Hospodář - Nevřivá Romana (pro 8, proti 0, zdržel 1 =>  88,9%)
Jednatel - Vorlíček Pavel (pro 8, proti 0, zdržel 1 =>  88,9%)
 
Delegovaní členové pro jednání se zaměstnavateli:

SŽDC - OŘ Praha: Šimůnek Libor
           - PO Nymburk: Stránská Martina
           - PO Turnov: Drahovzalová Iva 
           - PO Liberec: Vorlíček Pavel, Slabá Květoslava

ČD Cargo - PJ Praha: Lišková Linda, Jaroslav Bém, Martin Trejbal

ČD ZaP Praha: mobilní zaměstnanci: Bém Petr
                         stacionární zaměstnanci: Nevřivá Romana

ČD ZaP Pardubice: mobilní zaměstnanci: Hauerová Lucie
                                stacionární zaměstnanci: Herčíková Jana 

DKV Praha: Novotný Jaroslav

Oblasti odpovědnosti:

- oblast sportu: Vorlíček Pavel, Bém Jaroslav
- oblast kultury: Slabá Květoslava, Lišková Linda
- péče o seniory: Stránská Martina
- BOZP: Bém Jaroslav, Kovařík Miroslav, Zítka Zbyněk, Trejbal Martin

Regionální odpovědnost:

- oblast Kolín: Šimůnek Libor, Lišková Linda
- oblast Mladoboleslavsko:

SŽDC: Šimůnek Libor, Stránská Martina, Drahovzalová, Iva, Dočekalová Gabriela
ČD-Cargo: Bém Jaroslav, Lišková Linda, Trejbal Martin

- oblast Českolipsko:

SŽDC: Vorlíček Pavel, Slabá Květoslava
ČD ZaP: Hauerová Lucie, Herčíková Jana
 
Delegáti sjezdu:

       - ZV navrhuje delegáty Sjezdu konaného v Ostravě
       - Šimůnek Libor, Lišková Linda, náhradník: Hauerová Lucie
       - Za radu seniorů se konference s možností zvolení na sjezd zúčastní paní Václava Adamová