ZV OSŽ Mladá Boleslav

pořádá v neděli 18.3.2012

od 14 do 16 hod

 

ve sportovním centru Galaxie v  Bakově nad Jizerou

(100 m od zastávky Bakov n.J. – město)

 

dětský bowlingový turnaj

 

kategorie: předškoláci, mladší žáci ( I.st.),

starší žáci ( II. st.), dorost (do 18 let)

 

startovné 50 Kč  se platí na místě

závazné přihlášky do 15.3.2012 přijímá formou SMS s uvedením kategorie

na tel č.: 737 247 701 Linda Lišková

 

Každý soutěžící obdrží sladkou odměnu J