ZO OSŽ Mladá Boleslav

spolu se všemi zaměstnavatelskými složkami ČD, a.s., SŽDC s.p. a

 ČD Cargo, a.s.

Vás srdečně zve dne

 

5.4. 2012

 

na exkurzi do ČNB v Praze

 

 

Stálá expozice "Lidé a peníze". Výstava je umístěna v bývalých prostorách trezoru v hlavní budově ČNB Na Příkopě 28 v Praze 1.

 

Doprava : vlakem z Mladé Boleslavi             v 7.24 h          R  1137

            Exkurze od 9.00 h

 

Návrat : individuální

 

Cena :    40,- Kč   ( hodnota 80,- Kč )

 

Doba prohlídky trvá cca dvě hodiny.

 

 

               Termín je naplánován v době školních prázdnin. Počet účastníků je omezen, proto neváhejte s přihláškou.

 

       Přihlášky zasílejte formou SMS s počtem účastníků na tel. 737 247 701 u Lindy Liškové.