ZO OSŽ Mladá Boleslav

spolu se všemi zaměstnavatelskými složkami ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC s.o.

 

Vás zve dne 15.12. 2011

od 20.00 h do

DK Mladá Boleslav na

 

 

 

 

Každý člen má nárok na 1 vstupenku pro sebe a 1 pro rodinného příslušníka v hodnotě 250,-Kč.

Další vstupenku možno zakoupit v plné výši za 499,-Kč.

 

 

Zakoupení lístku u p. Liškové na tel. čísle  737 247 701

Pro Českou Lípu u p. Herčíkové na tel. čísle 737 247 752