ZO OSŽ Mladá Boleslav spolu se všemi zaměstnavatelskými složkami ČD, a.s ; ČD Cargo, a.s. a SŽDC s.o.

Vás srdečně zve na

EXKURZI DO DOBROVICKÉHO

 CUKROVARU

DNE 10.12.2011

9.15 h před hlavní vrátnicí cukrovaru

Sezónní prohlídkový okruh

do nejstaršího činného a zároveň nejmodernějšího cukrovaru ve střední Evropě

I.+ II.  Kompletní expozice cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství

Doba prohlídky: cca  3 hodiny

DOPRAVA: vlastní

Podmínky účasti :

-          Zaplacení  nevratné zálohy do 4.12. 2011

-          Nahlášení č. OP u osob starších 18 let

Cena :  účastník 65,- Kč

   Děti do 6 let zdarma

Přihlášky  do 4.12. 2011 u Lindy Liškové na tel. čísle 737 247 701